Förordning (2018:1648) om inkomstindex för år 2019

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2018-11-15
Ändring införd
SFS 2018:1648
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-21

1 §  Inkomstindexet enligt 58 kap.1012 §§socialförsäkringsbalken ska vara 175,96 för år 2019.

Ändringar

Förordning (2018:1648) om inkomstindex för år 2019