Förordning (2018:1649) om balanstal för år 2019

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2018-11-15
Ändring införd
SFS 2018:1649
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-21

1 §  Balanstalet enligt 58 kap.1420 §§socialförsäkringsbalken ska vara 1,0347 för år 2019.

Ändringar

Förordning (2018:1649) om balanstal för år 2019