Förordning (2018:1978) om ränta på studielån för 2019

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2018-11-29
Ändring införd
SFS 2018:1978
Ikraft
2019-01-01
Tidsbegränsad
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 0,16 procent.

Ändringar

Förordning (2018:1978) om ränta på studielån för 2019

Ikraftträder
2019-01-01