Upphävd författning

Förordning (2018:2023) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2019

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2018-12-06
Ändring införd
SFS 2018:2023
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-01-09
Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) den nedre skiktgränsen till 473 900 kronor och den övre skiktgränsen till 689 300 kronor för beskattningsåret 2019.

Ändringar

Förordning (2018:2023) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2019

Förordning (2018:2083) om ändring i förordningen (2018:2023) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2019

Omfattning
utgår genom 2018:2083