Förordning (2018:2069) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2018-12-20
Ändring införd
SFS 2018:2069
Ikraft
2019-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  För sin medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet ska kommunerna få statsbidrag med

  1. 30 000 kronor per kommun,
  2. ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1 mars 2019, multiplicerat med 186 300 000 kronor, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal, och
  3. 2 500 kronor per valdistrikt där röstmottagning sker i varje kommun.

[S2]Valmyndigheten ska besluta om statsbidraget och betala ut bidraget till kommunerna senast den 1 april 2019.

[S3]Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2018:2069) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet

Ikraftträder
2019-02-01