Förordning (2018:2081) om statsbidrag till kommunerna för avskärmningar av platser där valsedlar kan läggas ut

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2018-12-20
Ändring införd
SFS 2018:2081
Ikraft
2019-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  För inköp av avskärmningar avsedda för platser där valsedlar kan läggas ut i anslutning till eller i val- och röstningslokaler ska en kommun få statsbidrag

  1. med 2 000 kr för varje vallokal, och
  2. med 2 000 kr för varje röstningslokal utan begränsat tillträde för förtidsröstning.

2 §  Valmyndigheten ska besluta om statsbidraget enligt 1 § 1 och betala ut bidraget till kommunerna senast den 1 april 2019.

3 §  En kommun som har rätt till bidrag enligt 1 § 2 ska senast den 15 mars 2019 anmäla till Valmyndigheten hur många röstningslokaler utan begränsat tillträde som kommer att finnas i kommunen vid förtidsröstning i 2019 års val till Europaparlamentet.

[S2]Valmyndigheten ska besluta om statsbidraget enligt första stycket och betala ut bidraget senast den 1 april 2019.

4 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2018:2081) om statsbidrag till kommunerna för avskärmningar av platser där valsedlar kan läggas ut

Ikraftträder
2019-02-01