Förordning (2018:476) om tillsyn enligt EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2018-05-09
Ändring införd
SFS 2018:476
Ikraft
2018-05-22
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster (EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster).

2 §  Post- och telestyrelsen ska vara nationell tillsynsmyndighet enligt EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster och utöva tillsyn över att tillhandahållare av paketleveranstjänster fullgör sina skyldigheter enligt artiklarna 4 och 5 i den förordningen.

[S2]Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.

3 §  Konsumentverket ska utöva tillsyn över att näringsidkare som med konsumenter ingår köpeavtal som inbegriper gränsöverskridande paketleveranser fullgör sina skyldigheter enligt artikel 7 i EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

[S2]Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.

Ändringar

Förordning (2018:476) om tillsyn enligt EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

Ikraftträder
2018-05-22