Förordning (2019:1168) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2020

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2019-11-28
Ändring införd
SFS 2019:1168
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-12
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (2019:1168) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2020

Ikraftträder
2020-01-01