Lag (2019:1197) om skatteavtal mellan Sverige och Grekland

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2019-12-05
Ändring införd
SFS 2019:1197
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-13
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (2019:1197) om skatteavtal mellan Sverige och Grekland

Förarbeten
Rskr. 2019/20:80, Prop. 2019/20:12, Bet. 2019/20:SkU9
Ikraftträder
2020-01-01