Förordning (2019:1245) om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2020

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2019-12-05
Ändring införd
SFS 2019:1245
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-14
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (2019:1245) om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2020

Ikraftträder
2020-01-01