Förordning (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
2019-12-17
Ändring införd
SFS 2019:1283
Ikraft
2020-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-21
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering

Ikraftträder
2020-09-01