Förordning (2019:16) om riksmätplatser

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2019-02-14
Ändring införd
SFS 2019:16
Ikraft
2019-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Riksmätplatser enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll är de organ som anges i tabellen. Där anges också storheterna för varje riksmätplats.

MätstorhetRiksmätplats
Mekanik
1. längdRISE Research Institutes of Sweden AB (1–9)
2. plan vinkel
3. volym
4. massa
5. kraft
6. kraftmoment
7. ljudtryck
8. acceleration
9. tryck
Tid och frekvens
1. tidsintervallRISE Research Institutes of Sweden AB (1–3)
2. tidpunkt
3. frekvens
Elektricitet och magnetism
1. elektrisk spänningRISE Research Institutes of Sweden AB (1–9)
2. elektrisk ström
3. impedans
4. elektrisk effekt
5. elektrisk energi
6. dämpning
7. brus
8. reflektionsfaktor
9. strålningsflödestäthet
Värme
temperaturRISE Research Institutesof Sweden AB
Fotometri och radiometri
1. ljusflödeRISE Research Institutes of Sweden AB (1–10)
2. ljusstyrka
3. illuminans
4. luminans
5. kromaticitetskoordinater, tristimulusvärden
6. korrelerad färgtemperatur
7. strålningsflöde
8. irradians
9. relativ irradians
10. spektral irradians
Joniserande strålning
1. expositionStrålsäkerhetsmyndigheten (1–4)
2. absorberad dos
3. dosekvivalent
4. kerma

Ändringar

Förordning (2019:16) om riksmätplatser

Ikraftträder
2019-04-01