Förordning (2019:164) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2019-03-21
Ändring införd
SFS 2019:164
Ikraft
2019-04-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-29

1 §  För sin medverkan vid 2019 års omval till kommunfullmäktige i Falu kommun ska Falu kommun få statsbidrag med

  1. dels 30 000 kronor,
  2. dels ett belopp som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1 mars 2018, multiplicerat med 186 300 000 kronor, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

[S2]Valmyndigheten ska besluta om och betala ut statsbidraget.

2 §  Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2019:164) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval

Officiell autentisk version

Ikraftträder
2019-04-15