Förordning (2019:164) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2019-03-21
Ändring införd
SFS 2019:164 i lydelse enligt SFS 2019:532
Ikraft
2019-04-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-07-08

1 §  För sin medverkan vid 2019 års omval till kommunfullmäktige i Falu kommun ska Falu kommun få statsbidrag med

  1. dels 30 000 kronor,
  2. dels ett belopp som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1 mars 2018, multiplicerat med 186 300 000 kronor, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

[S2]Valmyndigheten ska besluta om och betala ut statsbidraget.

/Träder i kraft I: 2019-07-16/

1 a §  Kommuner som inte anges i 1 § ska få statsbidrag för de kostnader som de haft med anledning av anordnandet av förtidsröstning vid 2019 års omval till kommunfullmäktige i Falu kommun, dock med högst 125 000 kronor per kommun.

Kommunerna ska lämna en specifikation av kostnaderna till Val- myndigheten senast vid den tidpunkt Valmyndigheten bestämmer. Valmyndigheten ska därefter besluta om och betala ut statsbidraget. Förordning (2019:532).

2 §  Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2019:164) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval

Ikraftträder
2019-04-15

Förordning (2019:532) om ändring i förordningen (2019:164) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval

Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2019-07-16