Förordning (2019:292) om röstningsrådgivare

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2019-05-16
Ändring införd
SFS 2019:292
Ikraft
2019-06-10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller för röstningsrådgivare enligt lagen (2019:284) om röstningsrådgivare.

2 §  Förordningen är meddelad med stöd av 11 § lagen (2019:284) om röstningsrådgivare i fråga om 7 och 8 §§ och med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Anmälan av verksamheten

3 §  En anmälan enligt 3 § lagen (2019:284) om röstningsrådgivare ska göras av någon som har rätt att teckna röstningsrådgivarens firma och innehålla uppgifter om

 1. röstningsrådgivarens namn och organisationsnummer eller motsvarande identifieringsnummer,
 2. röstningsrådgivarens kontaktuppgifter, inklusive röstningsrådgivarens postadress samt särskilda postadresser till röstningsrådgivarens huvudkontor och verksamhetsställen, om sådana finns,
 3. röstningsrådgivarens webbadress,
 4. hur röstningsrådgivarens firma tecknas, och
 5. röstningsrådgivarens verksamhet, i den utsträckning som behövs för att Finansinspektionen ska kunna pröva om verksamheten är sådan att den omfattas av lagen om röstningsrådgivare.

4 §  Finansinspektionen får kräva in ytterligare uppgifter och handlingar om det behövs för att pröva anmälan.

5 §  Om röstningsrådgivaren upphör att bedriva den anmälda verksamheten ska röstningsrådgivaren anmäla det till Finansinspektionen.

6 §  Finansinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om anmälan.

Den årliga redogörelsen för verksamheten

7 §  En årlig redogörelse enligt 5 § lagen (2019:284) om röstningsrådgivare ska ange

 1. huvuddragen i de metoder och modeller som röstningsrådgivaren tillämpar,
 2. vilka informationskällor som röstningsrådgivaren huvudsakligen använder,
 3. röstningsrådgivarens rutiner för att säkra kvaliteten på sina under-sökningar, råd och röstningsrekommendationer och kvalifikationerna hos berörd personal,
 4. om, och i så fall hur, röstningsrådgivaren beaktar de förutsättningar som följer av marknaden, rättsregler, myndighetskontroll och det enskilda bolagets förhållanden,
 5. huvuddragen i de röstningspolicyer som röstningsrådgivaren tillämpar för varje marknad,
 6. om röstningsrådgivaren för dialoger med dels de bolag som är föremål för undersökningar, råd eller röstningsrekommendationer, dels bolagens intressenter, och i så fall dialogernas omfattning och karaktär, och
 7. röstningsrådgivarens rutiner för att förebygga och hantera potentiella intressekonflikter.

[S2]Om information enligt första stycket redan är tillgänglig för allmänheten som en del av det som redovisas i röstningsrådgivarens uppförandekod, behöver informationen inte tas med i den årliga redogörelsen.

8 §  Finansinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om den årliga redogörelsen.

Ändringar

Förordning (2019:292) om röstningsrådgivare

Ikraftträder
2019-06-10