Förordning (2019:572) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2020

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2019-09-05
Ändring införd
SFS 2019:572
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-09-11

1 §  Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap.6-8 §§socialförsäkringsbalken ska vara 47 300 kronor respektive 48 300 kronor för år 2020.

Ändringar

Förordning (2019:572) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2020