Förordning (2019:595) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2020

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2019-09-26
Ändring införd
SFS 2019:595
Ikraft
2020-01-01
Tidsbegränsad
2021-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-10-02

1 §  Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2020 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

InkomstårUppräkningsfaktor
20191,034
20201,026

Ändringar

Förordning (2019:595) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2020

Ikraftträder
2020-01-01