Upphävd författning

Förordning (2019:680) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2020

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2019-11-07
Ändring införd
SFS 2019:680
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-14

1 §  Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2020.

KN-nrSlag av bränsleSkattebelopp EnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49Bensin som uppfyller kraven för
a) miljöklass 1
– motorbensin4 kr 15 öre per liter2 kr 67 öre per liter6 kr 82 öre per liter
– alkylatbensin 2 kr 12 öreper liter2 kr 67 öre per liter4 kr 79 öre per liter
b) miljöklass 2 4 kr 18 öreper liter2 kr 67 öre per liter6 kr 85 öre per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59Annan bensin än som avses under 1 eller 75 kr 7 öre per liter2 kr 67 öre per liter7 kr 74 öre per liter
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,903 kr per m33 420 kr per m34 323 kr per m3
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig
miljöklass 12 524 kr per m32 276 kr per m34 800 kr per m3
miljöklass 22 840 kr per m32 276 kr per m35 116 kr per m3
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass3 004 kr per m32 276 kr per m35 280 kr per m3
4.2711 12 11– 2711 19 00Gasol m.m. som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 kg3 598 kr per 1 000 kg3 598 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a1 160 kr per 1 000 kg3 598 kr per 1 000 kg4 758 kr per 1 000 kg
5. 2711 11 00, 27 11 21 00Naturgas som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 m32 561 kr per 1 000 m32 561 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a998 kr per 1 000 m32 561 kr per 1 000 m33 559 kr per 1 000 m3
6. 2701, 2702 eller 2704Kol och koks687 kr per 1 000 kg2 976 kr per 1 000 kg3 663 kr per 1 000 kg
7. 2710 11 31Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter4 kr 18 öre per liter2 kr 67 öre per liter6 kr 85 öre per liter

2 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ändringar

Förordning (2019:680) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2020

Förordning (2019:1234) om ändring i förordningen (2019:680) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2020

Omfattning
Utgår