Förordning (2019:681) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2020

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2019-11-07
Ändring införd
SFS 2019:681
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft ska betalas med 35,3 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft för kalenderåret 2020.

Ändringar

Förordning (2019:681) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2020

Ikraftträder
2020-01-01