Förordning (2019:682) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2020

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2019-11-07
Ändring införd
SFS 2019:682
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus att skatt ska tas ut med 16 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2020.

Ändringar

Förordning (2019:682) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2020

Ikraftträder
2020-01-01