Förordning (2019:683) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2020

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2019-11-07
Ändring införd
SFS 2019:683
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-11-16

1 §  Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 540 kronor per ton avfall för kalenderåret 2020.

Ändringar

Förordning (2019:683) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2020

Ikraftträder
2020-01-01