Förordning (2019:692) om inkomstbasbelopp för år 2020

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2019-11-14
Ändring införd
SFS 2019:692
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-11-20

1 §  Inkomstbasbeloppet enligt 58 kap.26 och 27 §§socialförsäkringsbalken ska vara 66 800 kronor för år 2020.

Ändringar

Förordning (2019:692) om inkomstbasbelopp för år 2020

Ikraftträder
2020-01-01