Förordning (2019:693) om inkomstindex för år 2020

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2019-11-14
Ändring införd
SFS 2019:693
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-11-20

1 §  Inkomstindexet enligt 58 kap.10-12 §§socialförsäkringsbalken ska vara 182,58 för år 2020.

Ändringar

Förordning (2019:693) om inkomstindex för år 2020

Ikraftträder
2020-01-01