Förordning (2019:694) om balanstal för år 2020

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2019-11-14
Ändring införd
SFS 2019:694
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-11-20

1 §  Balanstalet enligt 58 kap.14-20 §§socialförsäkringsbalken ska vara 1,0505 för år 2020.

Ändringar

Förordning (2019:694) om balanstal för år 2020

Ikraftträder
2020-01-01