Förordning (2019:722) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2020

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2019-11-14
Ändring införd
SFS 2019:722
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-11-26

1 §  Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2020.

2 §  Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som

[S2]Högst 3 axlar

EURO-klassAvgift per år i kronorAvgift per månad i kronorAvgift per vecka i kronorAvgift per dag i kronor
014 5341 446382123
I12 6331 260330123
II11 0011 094289123
III9 565950247123
IV8 697867227123
V8 222816216123
VI eller renare7 747774206123
Minst 4 axlar
EURO-klassAvgift per år i kronorAvgift per månad i kronorAvgift per vecka i kronorAvgift per dag i kronor
024 3682 427640123
I21 0932 107557123
II18 3461 828485123
III15 9391 590423123
IV14 5031 446382123
V13 7071 363361123
VI eller renare12 9121 291340123

3 §  Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 258 kronor.

Ändringar

Förordning (2019:722) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2020

Ikraftträder
2020-01-01