Förordning (2020:1080) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2020-11-26
Ändring införd
SFS 2020:1080
Ikraft
2021-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

Indrivning av fordran för återbetalning

2 §  Bestämmelser om begäran om indrivning finns i 4-9 §§indrivningsförordningen (1993:1229). Av 3 § samma förordning framgår att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs.

[S2]Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Bemyndigande

3 §  Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.

  • SKVFS 2020:22: Skatteverkets föreskrifter om begäran om utbetalning för installation av grön teknik

Ändringar

Förordning (2020:1080) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik

Ikraftträder
2021-01-01