Förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2020-03-11
Ändring införd
SFS 2020:114 i lydelse enligt SFS 2020:162
Ikraft
2020-03-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-04-27

1 §  Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare får tills vidare inte hållas inom Sverige. Förordning (2020:162).

2 §  En länsstyrelse kan med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) meddela föreskrifter om förbud mot att inom länet eller en del av det hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med färre deltagare än som anges i 1 §, om det är nödvändigt för att motverka epidemi. Förordning (2020:162).

Ändringar

Förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Ikraftträder
2020-03-12

Förordning (2020:162) om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Omfattning
ändr. 1 §; ny 2 §
Ikraftträder
2020-03-29