Upphävd författning

Förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2020-03-11
Ändring införd
SFS 2020:114 i lydelse enligt SFS 2020:1000
Ikraft
2020-03-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-02-01

1 §  Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare får tills vidare inte hållas inom Sverige.

[S2]Förbudet gäller inte allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

[S3]Förbudet gäller inte heller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 deltagare, om var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid sammankomsten eller tillställningen. Två deltagare som är i sällskap med varandra får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra. Förordning (2020:1000).

2 §  En länsstyrelse kan med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) meddela föreskrifter om förbud mot att inom länet eller en del av det hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med färre deltagare än som anges i 1 §, om det är nödvändigt för att motverka epidemi. Förordning (2020:162).

Ändringar

Förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Ikraftträder
2020-03-12

Förordning (2020:162) om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Omfattning
ändr. 1 §; ny 2 §
Ikraftträder
2020-03-29

Förordning (2020:823) om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-10-08

Förordning (2020:848) om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-11-01

Förordning (2020:1000) om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-11-24

Ändring, SFS 2021:8

Omfattning
upph.