Tillkännagivande av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2020-03-12
Ändring införd
SFS 2020:116
Ikraft
2020-03-17
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-03-18
Den i Montreal den 28 maj 1999 antagna konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) trädde för Sveriges del i kraft den 28 juni 2004. Konventionens engelska och franska texter samt en översättning till svenska har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 2004:48). Samma texter och översättning finns som en bilaga till lagen (2010:510) om lufttransporter.
Enligt artikel 24.2 i Montrealkonventionen ska depositarien underrätta de fördragsslutande staterna om sådana ändringar av beloppsgränserna i artiklarna 21 och 22 i konventionen som sker med tillämpning av artikel 24. Enligt 6 § lagen om lufttransporter ska regeringen ge till känna sådana ändringar. Följande ändringar finns att ge till känna.
Med verkan från och med den 28 december 2019 har de beloppsgränser som anges i artiklarna 21 och 22 i Montrealkonventionen ändrats enligt följande.
Beloppsgräns före ändringenBeloppsgräns efter ändringen
1922
1 1311 288
4 6945 346
113 100128 821

Ändringar

Tillkännagivande av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen

Ikraftträder
2020-03-17