Upphävd författning

Förordning (2020:20) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med 2019-nCoV

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2020-02-01
Ändring införd
SFS 2020:20
Ikraft
2020-02-02
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
Regeringen föreskriver med stöd av 9 kap. 2 § smittskyddslagen (2004:168) att bestämmelserna i samma lag om sådana allmänfarliga sjukdomar som anges i bilaga 1 och sådana samhällsfarliga sjukdomar som anges i bilaga 2 till lagen ska tillämpas på infektion med 2019-nCoV, som är ett coronavirus.

Ändringar

Förordning (2020:20) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med 2019-nCoV

Ikraftträder
2020-02-02

Ändring, SFS 2020:430

Omfattning
upph.