Förordning (2020:33) om skatt på plastbärkassar

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2020-01-30
Ändring införd
SFS 2020:33
Ikraft
2020-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-02-01

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

Termer och uttryck

2 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Föreskrifter

3 §  Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Godkännanden och anmälningar

4 §  Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket.

[S2]Beslut om godkännande av lagerhållare fattas efter särskild ansökan.

5 §  Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

  1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
  2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
  3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
    1. har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller
    2. efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Former för ansökan

6 §  En sådan ansökan som avses i 4 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

Ändringar

Förordning (2020:33) om skatt på plastbärkassar

Ikraftträder
2020-03-01