Förordning (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Departement
Finansdepartementet OU
Utfärdad
2020-06-11
Ändring införd
SFS 2020:495 i lydelse enligt SFS 2021:382
Ikraft
2020-07-02
Tidsbegränsad
2021-11-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01

1 §  Denna förordning innehåller tillfälliga bestämmelser om insättnings- och förlustgränser, inloggningstid, omsorgsplikt och bonuserbjudanden enligt spellagen (2018:1138). Bestämmelserna syftar till att stärka spelarskyddet med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

[S2]Bestämmelserna kompletterar 5-8 kap. och 14 kap.spellagen samt 3-6 kap. och 11 kap.spelförordningen (2018:1475).

2 §  De uttryck och benämningar som används i denna förordning har samma betydelse som i spellagen (2018:1138).

3 §  Vid kommersiellt onlinespel enligt 7 kap. 1 § spellagen (2018:1138) får den övre gränsen för insättningar enligt 14 kap. 7 § samma lag uppgå till högst 5 000 kronor per vecka.

4 §  Förlustgränsen enligt 14 kap. 7 § spellagen (2018:1138) får uppgå till högst 5 000 kronor per vecka.

5 §  Vid kommersiellt onlinespel enligt 7 kap. 1 § spellagen (2018:1138) och vid spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino enligt 5 kap. 1 § samma lag ska spelaren, i stället för vad som anges i 11 kap. 4 § spelförordningen (2018:1475), ange en övre gräns för sin inloggningstid per dag, vecka och månad.

[S2]Om en spelare har flera spelkonton hos en licenshavare, ska gränsen för inloggningstiden gälla för spelarens samtliga spelkonton hos licenshavaren.

[S3]Om en spelare väljer att förkorta en inloggningstid som har begränsats enligt första stycket ska ändringen börja gälla omedelbart. Om spelaren väljer att förlänga inloggningstiden ska ändringen börja gälla vid nästa månadsskifte, dock tidigast efter 72 timmar.

6 §  Licenshavaren ska säkerställa att angivna gränser enligt 3-5 §§ inte kan överskridas. Om en spelare höjer en gräns eller anger en högre gräns för insättningar än 10 000 kronor per månad, ska licenshavaren kontakta spelaren i syfte att fullgöra sin omsorgsplikt enligt 14 kap. 1 § spellagen (2018:1138).

7 §  Värdet av en bonus enligt 14 kap. 9 § spellagen (2018:1138) hos en licenshavare som tillhandahåller kommersiellt onlinespel enligt 7 kap. 1 § samma lag, eller spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino enligt 5 kap. 1 § samma lag, får uppgå till högst 100 kronor.

Ändringar

Förordning (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Ikraftträder
2020-07-02

Förordning (2020:1164) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2021:382) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Omfattning
forts. giltighet