Förordning (2020:764) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2021

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2020-09-03
Ändring införd
SFS 2020:764
Ikraft
2021-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

1 §  Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap.6-8 §§socialförsäkringsbalken ska vara 47 600 kronor respektive 48 600 kronor för år 2021.

Ändringar

Förordning (2020:764) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2021

Ikraftträder
2021-01-01