Förordning (2020:947) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2021

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2020-11-12
Ändring införd
SFS 2020:947
Ikraft
2021-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-02-01

1 §  Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft ska betalas med 35,6 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft för kalenderåret 2021.

Ändringar

Förordning (2020:947) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2021

Ikraftträder
2021-01-01