Upphävd författning

Förordning (2020:948) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2021

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2020-11-12
Ändring införd
SFS 2020:948
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-12-15

1 §  Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2021.

KN-nrSlag av bränsleSkattebelopp EnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49Bensin som uppfyller kraven för
a) miljöklass 1
- motorbensin4 kr 26 öre per liter2 kr 61 öre per liter6 kr 87 öre per liter
- alkylatbensin 2 kr 18 öreper liter2 kr 61 öre per liter4 kr 79 öre per liter
b) miljöklass 2 4 kr 29 öreper liter2 kr 61 öre per liter6 kr 90 öre per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59Annan bensin än som avses under 1 eller 75 kr 21 öre per liter2 kr 61 öre per liter7 kr 82 öre per liter
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41 2710 19 49 eller 2710 19 612710 19 69Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,909 kr per m33 444 kr per m34 353 kr per m3
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig
miljöklass 12 573 kr per m32 262 kr per m34 835 kr per m3
miljöklass 22 897 kr per m32 262 kr per m35 159 kr per m3
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass3 066 kr per m32 262 kr per m35 328 kr per m3
4. 2711 12 112711 19 00Gasol m.m. som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 kg3 624 kr per 1 000 kg3 624 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a1 168 kr per 1 000 kg3 624 kr per 1 000 kg4 792 kr per 1 000 kg
5. 2711 11 00, 2711 21 00Naturgas som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 m32 579 kr per 1 000 m32 579 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a1 005 kr per 1 000 m32 579 kr per 1 000 m33 584 kr per 1 000 m3
6. 2701, 2702 eller 2704Kol och koks692 kr per 1 000 kg2 997 kr per 1 000 kg3 689 kr per 1 000 kg
7. 2710 11 31Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter4 kr 29 öre per liter2 kr 61 öre per liter6 kr 90 öre per liter

2 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ändringar

Förordning (2020:948) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2021

Ändring, SFS 2020:1104

Omfattning
utgår