Upphävd författning

Förordning (2021:1077) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2022

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2021-11-18
Ändring införd
SFS 2021:1077
Ikraft
2022-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01

1 §  Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2022.

KN-nrSlag av bränsleSkattebelopp EnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49Bensin som uppfyller kraven för
a) miljöklass 1
- motorbensin4 kr 18 öre per liter2 kr 64 öre per liter6 kr 82 öre per liter
- alkylatbensin 2 kr 11 öreper liter2 kr 64 öre per liter4 kr 75 öre per liter
b) miljöklass 2 4 kr 22 öreper liter2 kr 64 öre per liter6 kr 86 öre per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59Annan bensin än som avses under 1 eller 75 kr 12 öre per liter2 kr 64 öre per liter7 kr 76 öre per liter
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41 2710 19 49 eller 2710 19 612710 19 69Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,921 kr per m33 490 kr per m34 411 kr per m3
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig
miljöklass 12 511 kr per m32 292 kr per m34 803 kr per m3
miljöklass 22 834 kr per m32 292 kr per m35 126 kr per m3
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass3 001 kr per m32 292 kr per m35 293 kr per m3
4. 2711 12 112711 19 00Gasol m.m. som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 kg3 672 kr per 1 000 kg3 672 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a1 184 kr per 1 000 kg3 672 kr per 1 000 kg4 856 kr per 1 000 kg
5. 2711 11 00, 2711 21 00Naturgas som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 m32 613 kr per 1 000 m32 613 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a1 018 kr per 1 000 m32 613 kr per 1 000 m33 631 kr per 1 000 m3
6. 2701, 2702 eller 2704Kol och koks701 kr per 1 000 kg3 037 kr per 1 000 kg3 738 kr per 1 000 kg
7. 2710 11 31Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter4 kr 22 öre per liter2 kr 64 öre per liter6 kr 86 öre per liter

2 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2021:1077) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2022

Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2022:649) om upphävande av förordningen (2021:1077) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2022

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.
  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 maj 2022.
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2022-07-01