Förordning (2021:1078) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2022

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2021-11-18
Ändring införd
SFS 2021:1078
Ikraft
2022-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-01

1 §  Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft ska betalas med 36,0 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft för kalenderåret 2022.

Ändringar

Förordning (2021:1078) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2022

Ikraftträder
2022-01-01