Förordning (2021:394) om riktålder för pension för år 2027

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2021-05-27
Ändring införd
SFS 2021:394
Ikraft
2021-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01

1 §  Riktåldern för pension enligt 2 kap.10 a-10 c §§socialförsäkringsbalken ska vara 67 år för år 2027.

Ändringar

Förordning (2021:394) om riktålder för pension för år 2027

Ikraftträder
2021-07-01