Förordning (2021:866) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2022

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2021-09-23
Ändring införd
SFS 2021:866
Ikraft
2022-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap.6-8 §§socialförsäkringsbalken ska vara 48 300 kronor respektive 49 300 kronor för år 2022.

Ändringar

Förordning (2021:866) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2022

Ikraftträder
2022-01-01