Förordning (2022:1014) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2022-06-22
Ändring införd
SFS 2022:1014
Ikraft
2023-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Universitets- och högskolerådet ska besluta om och ansvara för genomförandet av in- och utpasseringskontroller och andra åtgärder enligt lagen (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet.

3 §  Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet.

Ändringar

Förordning (2022:1014) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

Ikraftträder
2023-07-01