Förordning (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2022-06-30
Ändring införd
SFS 2022:1263
Ikraft
2022-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-09

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

2 §  De uttryck som används i lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter har samma betydelse i denna förordning.

3 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

Bemyndiganden

4 §  Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om

  1. produktanmälan enligt 5 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter,
  2. innehållet i och utformningen av en innehållsdeklaration enligt 7 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter,
  3. hur en hälsovarning ska utformas och återges enligt 7 och 10 §§ lagen om tobaksfria nikotinprodukter,
  4. fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 14 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter,
  5. systemet för informationssamling enligt 15 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter,
  6. underrättelseskyldigheten enligt 16 § andra stycket lagen om tobaksfria nikotinprodukter,
  7. utformningen av egenkontrollprogram enligt 18 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter, och
  8. genomförandet av kontrollköp enligt 37 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

5 §  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter och av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter

Ikraftträder
2022-08-01