Förordning (2022:135) om inskränkning av luftfart med ryska luftfartyg

Departement
Infrastrukturdepartementet
Utfärdad
2022-02-27
Ändring införd
SFS 2022:135
Ikraft
2022-02-28
Tidsbegränsad
2022-03-29
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-04-01

1 §  Denna förordning är beslutad med stöd av 1 kap. 8 § andra stycket luftfartslagen (2010:500).

2 §  Luftfart med luftfartyg som är registrerade i Ryssland eller som ägs, används eller är chartrade av en rysk medborgare eller av ett lufttrafikföretag som är registrerat i eller som har sitt huvudkontor i Ryssland får inte förekomma i svenskt luftrum.

3 §  Bestämmelsen i 2 § gäller inte för ambulansflyg, luftfartyg som befinner sig i en nödsituation eller humanitära flygningar.

Ändringar

Förordning (2022:135) om inskränkning av luftfart med ryska luftfartyg

Ikraftträder
2022-02-28