Förordning (2022:1422) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2023

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2022-09-22
Ändring införd
SFS 2022:1422
Ikraft
2023-01-01
Tidsbegränsad
2024-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2023 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.:

InkomstårUppräkningsfaktor
20221,048
20231,047

Ändringar

Förordning (2022:1422) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2023

Ikraftträder
2023-01-01