Förordning (2022:1437) om inkomstbasbelopp för år 2023

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2022-11-03
Ändring införd
SFS 2022:1437
Ikraft
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Inkomstbasbeloppet enligt 58 kap.26 och 27 §§socialförsäkringsbalken ska vara 74 300 kronor för år 2023.

Ändringar

Förordning (2022:1437) om inkomstbasbelopp för år 2023

Ikraftträder
2023-01-01