Förordning (2022:1441) om riktålder för pension för år 2028

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2022-11-03
Ändring införd
SFS 2022:1441
Ikraft
2022-12-07
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Riktåldern för pension enligt 2 kap.10 a-10 c §§socialförsäkringsbalken ska vara 67 år för år 2028.

Ändringar

Förordning (2022:1441) om riktålder för pension för år 2028

Ikraftträder
2022-12-07