Förordning (2022:1559) om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2023

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2022-11-24
Ändring införd
SFS 2022:1559
Ikraft
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) skiktgränsen till 598 500 kronor för beskattningsåret 2023.

Ändringar

Förordning (2022:1559) om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2023

Ikraftträder
2023-01-01