Förordning (2022:1590) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2023

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2022-11-24
Ändring införd
SFS 2022:1590
Ikraft
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft ska betalas med 39,2 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft för kalenderåret 2023.

Ändringar

Förordning (2022:1590) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2023

Ikraftträder
2023-01-01