Förordning (2022:1592) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2023

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2022-11-24
Ändring införd
SFS 2022:1592
Ikraft
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 634 kronor per ton avfall för kalenderåret 2023.

Ändringar

Förordning (2022:1592) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2023

Ikraftträder
2023-01-01