Förordning (2022:1597) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2023

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2022-12-01
Ändring införd
SFS 2022:1597
Ikraft
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-01

1 §  Den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 0,14 procent för år 2023.

Ändringar

Förordning (2022:1597) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2023

Ikraftträder
2023-01-01