Förordning (2022:1765) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt)

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2022-12-08
Ändring införd
SFS 2022:1765
Ikraft
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-01

1 §  Denna förordning kompletterar lagen (2022:1746) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt). Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i den lagen.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

2 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

  1. kraven för bedömning av kunskap och kompetens enligt artikel 34.6 i EU-förordningen,
  2. att PEPP-sparinstitut ska förse PEPP-sparare med ytterligare prognoser för pensionsförmåner och om innehållet i sådana prognoser,
  3. på vilket språk ett PEPP-faktablad enligt artikel 26 i EU- förordningen ska upprättas,
  4. produktingripanden enligt artikel 63 i EU-förordningen, och
  5. information som ett PEPP-sparinstitut ska lämna enligt artikel 40.1 i EU-förordningen.

3 §  Finansinspektionen ska snarast underrätta Bolagsverket, om inspektionen med stöd av 9 kap. 7 § lagen (2022:1746) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) har beslutat att en fysisk person under en viss tid inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, i ett svenskt PEPP-sparinstitut, en svensk PEPP-distributör eller ett svenskt förvaringsinstitut.

Ändringar

Förordning (2022:1765) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt)

Ikraftträder
2023-01-01