Inaktuell version

Förordning (2022:1827) om ränta på studielån för 2023

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2022-12-22
Ändring införd
SFS 2022:1827
Ikraft
2023-01-01
Tidsbegränsad
2024-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Den ränta som ska tas ut på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 0,59 procent.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2022:1827) om ränta på studielån för 2023

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
  2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2023.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:101, Prop. 2022/23:1, Bet. 2022/23:UbU2
Ikraftträder
2023-01-01