Upphävd författning

Förordning (2022:440) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ett visst orthopoxvirus

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2022-05-20
Ändring införd
SFS 2022:440
Ikraft
2022-05-23
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-08-01

1 §  Bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om sådana allmänfarliga sjukdomar som anges i bilaga 1 till lagen ska tillämpas på infektion med apkoppsvirus, som är ett orthopoxvirus.

[S2]Denna förordning är meddelad med stöd av 9 kap. 2 § smittskyddslagen.

Ändringar

Förordning (2022:440) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ett visst orthopoxvirus

Ikraftträder
2022-05-23

Ändring, SFS 2022:1224

Förarbeten
Rskr. 2021/22:442, Prop. 2021/22:254, Bet. 2021/22:SoU38
Omfattning
upph.